חטיבת תכנון ואסטרטגיה

חטיבת תכנון ואסטרטגיה

צרו קשר

דואר אלקטרוני Shaharb@cio.gov.il
טלפון 02-6664815
 

אודות היחידה

ייעוד החטיבה

יצירת מדיניות בנושאי טכנולוגיה ודיגיטציה בממשלה, העמדת כלים ופתרונות מתקדמים לשימוש אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, יצירת מפת דרכים (RoadMap) ממשלתית לשיפורים טכנולוגיים, קידום חדשנות במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, קידום החלטות ממשלה לשיפור השירותים הדיגיטליים הממשלתיים וממשל פתוח, תכנון מעקב ובקרה אחר תוכניות העבודה השנתיות של אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, תוך ראייה מערכתית רוחבית של קידום הטכנולוגיה הממשלה, פיתוח ההון האנושי הטכנולוגי.

תפקידים מרכזיים 

•    מנהל הטכנולוגיות הממשלתי (CTO - Chief Technological Officer) – אחראי על קידום השימוש בטכנולוגיה, חדשנות טכנולוגית, העמדת פתרונות מתקדמים ויצירת התכנון לטווח ארוך להטמעת טכנולוגיות חדשות בממשלה, על מנת לשפר את השירותים לאזרחים ולעסקים ולהגביר את האפקטיביות הממשלתית.
•    מנהל ארכיטקטורת הנתונים הממשלתית (CDO - Chief Data Officer) – אמון על אסדרת (רגולציה) הנתונים הממשלתיים והגברת השימוש בהם, על מנת ליצור שירותים מותאמים אישית לאזרחים ולעסקים, להנגיש מידע לציבור, ולהביא את הממשלה לשימוש מיטבי במידע. מתווה מדיניות לשימוש מתקדם במידע בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים והנחלת השימוש במידע ככלי לקבלת החלטות בכל רבדי הניהול הממשלתיים. 
•    אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות – אמון על קידום מערך תקשוב ממשלתי תוך אפקטיביות ויעילות: פעילות אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדי הממשלה מתואמת עם מטרות המשרדים ויעדיהם ויעדי הממשלה כולה, תוך אופטימיזציה של משאבים וסיכונים. קידום שימוש בשיטות ובכלים עדכניים לניהול תוכניות עבודה ותקציבים, לניהול פרויקטים ומחזור החיים של מערכות תקשוב, לניהול סיכוני תקשוב והגנה בסייבר, לניהול משאבים וכן לניהול ושיתוף ידע.
•    תחום בכיר הון אנושי – מטרותיו ייזום פעילויות, תשתיות ופרוייקטים לפיתוח ההון האנושי, פועל לטפח ולמשוך הון אנושי איכותי הנמצא בחזית הטכנולוגיה, החדשנות והיצירתיות. חתירה למצב שבו השירות במערך התקשוב בממשלה ייתפס כמקור לגאווה מקצועית, פיתוח מסלולי הכשרה ומסלולי קידום, שיבטיחו כי הידע והמיומנות בתחום התקשוב בממשלה יותאמו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.
•    תחום בכיר פרוייקטים מיוחדים וקידום מדיניות – אחראי למימוש החלטת ממשלה 1933 הנוגעת להנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור ולקידום מדיניות Ask Once ("שאל פעם אחת") המבקשת לפטור את האזרחים מהעברת מידע בין הגופים הממשלתיים, וקובעת כי העברות מידע אלו ייעשו באמצעים דיגיטליים בין הגופים לבין עצמם.

 

מדיניות ונהלים

תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
 

פרסומים

תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}

מידע משפטי

תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy':'UTC'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 22.07.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 22.07.2019
Top