אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תוכניות עבודה

תוכנית עבודה לאוכלוסיית הבדואים בדרום

    • תאריך פרסום: 
      08.02.2018
Top