אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תוכניות עבודה

תוכנית עבודה לאוכלוסיית הבדואים בצפון

    • תאריך פרסום: 
      08.02.2018
Top