מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

דוגמאות חישוב ליישום ת"י 413-3 תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה

    • תאריך פרסום: 
      05.11.2018
    • שם גוף המזמין: 
      משרד הבינוי והשיכון והוועדה הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה
Top