אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

דוחות

דוח רכישת דירות לדיור הציבורי, שנת 2017

    • תאריך פרסום: 
      07.01.2018
Top