הודעות לציבור

שינויים בפעילות האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים

  • נושא
    קורונה ספנות ונמלים
  • תאריך פרסום
    19.07.2020
Top