דוחות

רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג 2019

רמות עמידה ביעד: 60% עומדים ביעד. 26% בינוני. 13% נמוך. 1% לא עומדים ביעד.
Top