דוחות

רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג 2018

  • נושא
  • נושא משני
    ייצוג הולם
  • תאריך פרסום
    31.07.2019
גרף רמות העמידה ביעד בקרב הגופים הציבוריים. ראו קובץ מצורף לפירוט מלא.
Top