אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

כתבות ומאמרים

מניעת תאונות חצר בקרב החברה הבדואית בנגב: ממצאי מחקר מקדים לתכנון והערכה של תכנית מניעה

    • תאריך פרסום: 
      18.06.2017
Top