הודעות לציבור

שיעור המע"מ יופחת ל-17% החל ב-1.10.2015

Top