אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות מזכיר הממשלה

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 במאי 2018

    • תאריך פרסום: 
      06.05.2018
Top