אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

דוחות

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016/2017 פורסם לציבור

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016/2017
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016/2017
Top