אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

דוחות

נתוני 2016 של הקו הטלפוני עבור עובדים זרים במסגרת ההסכמים הבילטרליים

    • תאריך פרסום: 
      03.04.2017
Top