אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

לשם שינוי – על שינויים ארגוניים יזומים

  • תאריך פרסום: 
   01.01.2006
  • תאריך עדכון:
   06.12.2017
  • שם גוף המחקר: 
   "צפנת" – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני
  • שם גוף המזמין: 
   המשרד לביטחון הפנים
Top