אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  30.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   12.09.2017

תמיכה ברשויות מקומיות – הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים

קבצים להורדה

Top