אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מבחן לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הקוליים

 • תאריך אחרון להגשה:
   
  12.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   16.10.2017
  • שעת הגשה:
   05:00

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחן לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הקוליים, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של המבחן.

Top