אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות של המגזר החרדי

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  24.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   30.08.2017

מינהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטה של מבחני התמיכה לפעילות בתחומי התרבות והאמנות של המגזר החרדי, ברמות פעילות חובבים, פעילות מקצועית למחצה (סמי מקצועית) ופעילות מקצועית, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של המבחן.

Top