אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות של המגזר החרדי

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  24.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   30.08.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

מינהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטה של מבחני התמיכה לפעילות בתחומי התרבות והאמנות של המגזר החרדי, ברמות פעילות חובבים, פעילות מקצועית למחצה (סמי מקצועית) ופעילות מקצועית, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של המבחן.

Top