אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתאגידים העוסקים בתרגום ספרות עברית ובקידום ההפצה של ספרות עברית מתורגמת בחוץ לארץ

 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  03.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   07.11.2017

מינהל תרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטה של מבחן התמיכה בתאגידים העוסקים בתרגום ספרות עברית ובקידום ההפצה של ספרות עברית מתורגמת בחוץ לארץ, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של המבחן.

Top