אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז - הכשרת מזכירים במועצות דתיות

 • מספר:
  12/17
 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  13.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   29.11.2017

המשרד לשירותי דת פונה בזאת לקבל הצעות להפעלת תכנית להכשרת מזכירים המועסקים במועצות דתיות ובמועצות אזוריות.

קבצים להורדה

Top