אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז - הכשרת מזכירים במועצות דתיות

 • מספר:
   
  12/17
 •  |
 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  04.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   09.11.2017

המשרד לשירותי דת פונה בזאת לקבל הצעות להפעלת תכנית להכשרת מזכירים המועסקים במועצות דתיות ובמועצות אזוריות.

Top