אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

קידום תעסוקת אמנים עולים ותושבים חוזרים - הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לסיוע לשנת 2018/ 2019

    • תאריך פרסום: 
      28.03.2018

מעסיק אמנים עולים או תושבים חוזרים? משרד העלייה והקליטה מודיע על האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע מתקציב המשרד, לצורכי קידום תעסוקה לאמנים עולים או תושבים חוזרים וחשיפתם בפרויקטים אמנותיים.

Top