אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות מכרז מספר 24/2017 לניהול והפעלת קרן למימון מענקים לאמנים עצמאיים

 • מספר:
   
  24/2017
 •  |
 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  18.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   06.09.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד התרבות והספורט מודיע על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מס' 24/2017

Top