אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות מכרז מספר 24/2017 לניהול והפעלת קרן למימון מענקים לאמנים עצמאיים

 • מספר:
  24/2017
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  18.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   06.09.2017

משרד התרבות והספורט מודיע על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מס' 24/2017

Top