אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז פומבי מס' 24/2017 לניהול והפעלת קרן למימון מענקים לאמנים עצמאיים

 • מספר:
   
  24/2017
 •  |
 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  18.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   10.08.2017

משרד התרבות והספורט ומבקש לסייע לאמנים עצמאיים וזאת באמצעות הקמת והפעלת קרן תמיכה, שתמומן בידי המשרד ותופעל ע"י ספק שייבחר במכרז זה. המשרד מבקש לאתר ספק בעל היכרות וניסיון בפרויקטי תרבות מתוך כוונה לשלב זרועות למען קידום היוצרים העצמאיים בישראל, אשר ינהל ויפעיל את הקרן, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

Top