קולות קוראים

קול קורא מספר 72/2018 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה

תאריך אחרון להגשה 08.08.2018 14:00

קול קורא מספר 72/2018 להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה

Top