אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז 6/2017: עיצוב והפקת מפות עירוניות נתלשות

מספר 6/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 07.09.2017
    • תאריך פרסום: 
      14.08.2017

עיצוב והפקת מפות עירוניות נתלשות, מפות ישראל ומפות צליין למשרד התיירות.

Top