אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי 6/2017 שירותי אחסון ומשלוח פרסומים

מספר 6/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 30.11.2017
    • תאריך פרסום: 
      26.10.2017

מכרז למתן שירותי אחסנה ומשלוח פרסומים בארץ ובחו"ל

קבצים להורדה
Top