אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי 40/2017 - הפעלת קורס מורי דרך בעיר אילת והערבה

מספר 40/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 19.10.2017
    • תאריך פרסום: 
      12.09.2017

משרד התיירות מפרסם מכרז להפעלת קורס מורי דרך בעיר אילת והערבה

Top