אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי משלים 29/2017 - שירותי הדרכה (מו"ד) לאגף האירוח של משרד התיירות

מספר 29/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.01.2018
    • תאריך פרסום: 
      28.08.2017

פנייה למורי הדרך בישראל להצטרפות למאגר מורי דרך הנותנים שירותי הסעה והדרכה לאגף האירוח במשרד התיירות

Top