אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי 25/2017 - קול קורא להזמנת הצעות מחקר מסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים בשנת 2017

מספר 25/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 25.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      09.11.2017

קול קורא להזמנת הצעות מחקר מסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים בשנת 2017: מכרז 25/2017

Top