אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז פומבי מס' 132/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אמידת הערך הכלכלי מאי אספקת חשמל לצרכנים עבור משרד האנרגיה

 • מספר:
   
  132/17
 •  |
 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  12.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   14.11.2017

משרד האנרגיה באמצעות אגף כלכלה מפרסם בזאת מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אמידת הערך הכלכלי מאי אספקת חשמל לצרכנים, והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המקצועי

Top