אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז למתן שירותי ייעוץ לאגף בכיר תקצוב ותכנון

 • מספר:
  פומבי 11/17
 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  03.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   09.11.2017

המשרד לשירותי דת באמצעות אגף בכיר לתקצוב ותכנון, מזמין בזאת מציעים, בעלי נתונים כמפורט להלן, להציע הצעותיהם למתן שירותי ייעוץ כמפורט

קבצים להורדה

Top