אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז למתן שירותי ייעוץ לאגף בכיר תקצוב ותכנון

 • מספר:
   
  פומבי 11/17
 •  |
 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  03.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   09.11.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

המשרד לשירותי דת באמצעות אגף בכיר לתקצוב ותכנון, מזמין בזאת מציעים, בעלי נתונים כמפורט להלן, להציע הצעותיהם למתן שירותי ייעוץ כמפורט

Top