קולות קוראים

קול קורא 114/2018 הקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים

תאריך אחרון להגשה 28.02.2019 14:00

משרד האנרגיה בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ורשות החשמל, מבקש לעודד הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מספר 2790 מיום 30.1.2011 והחלטת ממשלה 5327 מיום 13.1.2013 להפחתת התלות בנפט בתחבורה. לפיכך, משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים במתכונת של מענקי הקמה, אשר במסגרתו יינתנו מענקים כספיים עבור ההשקעה ההונית בהקמת עמדות הטעינה.

Top