קולות קוראים

קול קורא 11/2020 להגשת הצעות למחקרים בנושא "אבני מדרך אקולוגיים" במרחב האורבני

מספר 11/2020
סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.12.2020 12:00

קול קורא 11/2020 להגשת הצעות למחקרים בנושא "אבני מדרך אקולוגיים" במרחב האורבני
Top