אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

משרד האנרגיה מפרסם לשיתוף הציבור את יעדי משק האנרגיה לשנת 2030

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 11.11.2018
14:00
    • תאריך פרסום: 
      09.10.2018

פניה לשיתוף הציבור בעניין יעדי משק האנרגיה לשנת 2030

Top