אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

פנייה לציבור לקבלת הערות על מבחני תמיכה

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  15.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   07.09.2017

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט: • לאיגודים מקצועיים בתחום התרבות • לאיגודי מוסדות בתחום התרבות

Top