תמיכות ומענקים

השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם

תאריך אחרון להגשה 24.01.2021
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    26.11.2013
  • תאריך עדכון
    10.12.2020

הזמנה להגיש בקשות תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם

Top