אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2017

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 12.11.2017
    • תאריך פרסום: 
      30.10.2017

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות, מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2017, עבור תמיכה בפסטיבלים בתחום אמנויות הבמה, בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור המקיימים פסטיבלים בתחום אמנויות הבמה ועבור תמיכה במכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומית

קבצים להורדה
Top