תזכירי חוק

פרסום טיוטה של צו התקנים להערות הציבור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 12.07.2020
  • נושא
  • נושא משני
    חוקיות היבוא
  • תאריך פרסום
    22.06.2020

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה של צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים לגופים המבצעים מחקר ופיתוח), התש"ף–2020 להערות הציבור.

Top