קולות קוראים

רובד ספורט הישגי

מספר 10558
תאריך אחרון להגשה 18.04.2019

משרד התרבות והספורט - מינהל הספורט ("המשרד"), מודיע, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 ברובד ספורט הישגי

Top