תמיכות ומענקים

הזמנה להגיש בקשות תמיכה לשנים 2018-2019 - תכנית סיוע מיוחדת לפי החלטת ממשלה 1652

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.04.2018
  • תאריך פרסום
    27.03.2018

החלטת ממשלה 1652 מיום 10.07.2016

Top