תמיכות ומענקים

תכנית כסף חכם- סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחוץ לארץ

סטטוס סגור להגשת הצעות

במסגרת התכנית, חברות ישראליות בהיקף מכירות של עד 200 מיליון שקלים ובעלות ניסיון מוקדם ביצוא, יכולות להגיש בקשה לקבלת סיוע דו שנתי במטרה להגדיל באופן משמעותי את היקף המכירות.

Top