קולות קוראים

משרד הכלכלה והתעשייה שמח להודיע על פתיחת המקצים של תכנית "כסף חכם" ותכנית "של"ב"

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.06.2019 12:00

חברות המעוניינות לגדול בשווקים הבינלאומיים מוזמנות להגיש מועמדות להשתתפות בתכניות כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ.

Top