תמיכות ומענקים

תמיכות לרשויות המקומיות

תאריך אחרון להגשה 16.01.2019
12:04
  • נושא: 
  • נושא משני: 
    קהילה ורווחה
  • מיקום: 
    כל הארץ
  • תאריך פרסום: 
    02.12.2018

אגף רשויות, ארגונים וקהילה מסייע בהפעלת פרוייקטים קהילתיים המתקיימים ביישובים בהם יש ריכוזים גדולים של עולים. התוכניות משותפות למשרד ולרשות המקומית ומאושרות על ידי ועדת היגוי ביישוב. הקצאת הכספים לרשויות כפופה לנוהל עבודה של האגף המתפרסם אחת לשנה.

Top