אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז לניהול אירועי שנת ה-70 למדינת ישראל

מספר 18/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 19.07.2017
    • תאריך פרסום: 
      24.05.2017
    • תאריך עדכון:
      13.09.2018

מכרז מס' 18/2017 לניהול אירועי שנת ה-70 למדינת ישראל

Top