אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

סל תרבות עירוני (סל"ע) 2017

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  21.06.2017
  • תאריך פרסום: 
   27.03.2017
  • תאריך עדכון:
   27.09.2017

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2017.

Top