אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2019 מינהל התרבות

תאריך אחרון להגשה 18.11.2018
12:00
    • תאריך פרסום: 
      03.10.2018

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות ("המשרד"), מודיע, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 בנושאים הבאים כפי שיפורטו להלן. בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר שכתובתו: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal ("פורטל מרכב"ה").

Top