אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      03.12.2017

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות באשר לטיוטת נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של הנוהל.

קבצים להורדה
Top