אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  17.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   03.12.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות באשר לטיוטת נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של הנוהל.

Top