אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  17.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   03.12.2017

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות באשר לטיוטת נוהל לחלוקת כספי סיוע של משרד התרבות והספורט בתחום הספריות הציבוריות בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של הנוהל.

קבצים להורדה

Top