קולות קוראים

קול קורא לשיתוף ציבור לקבלת מידע בנושא קידום יוזמות תעסוקתיות לאוכלוסייה הבדואית בנגב - בדגש על תעסוקת נשים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 15.07.2019
    • תאריך פרסום: 
      16.06.2019

משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יחד עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואגף התקציבים במשרד האוצר מזמינים גופים עסקיים וגופים העוסקים בקידום יוזמות תעסוקתיות, בדגש על יוזמות תעסוקתיות לאוכלוסיה הבדואית בנגב, לשתף במידע וידע הקיים ברשותם, זאת בכדי להוות את בסיס הידע לתהליך העבודה של הצוות הבין- משרדי.

Top