אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מכרז 31/2017 להפקת טקסים ממלכתיים

 • מספר: + ":"
  31/2017
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  20.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   02.10.2017

משרד התרבות והספורט באמצעות מרכז ההסברה (להלן: "המשרד" או "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות מגופים העוסקים בהפקת טקסים ואירועים, לטובת הפקת טקסים ממלכתיים בסדר גודל בינוני וקטן – 16 טקסים בשנת 2018. רשימת הטקסים, כל הפרטים אודותיהם וכל הדרישות – כאמור במסמכי המכרז.

Top