אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קולות קוראים

פרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת תשע"ח - 2017

  • תאריך אחרון להגשה:
    10.09.2017
    • תאריך פרסום: 
      17.08.2017

על מנת לעודד ולחזק ביצוע מחקרים בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן, נקבע בהחלטת ממשלה מספר 1941 מיום 04.09.2016 כי מדי שנה יוענק פרס ראש הממשלה למחקרים בתחום קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן.

Top