אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

פרסים בתחום האמנות הפלסטית

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 10.09.2017
    • תאריך פרסום: 
      10.08.2017

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2017:

Top